Bekroonde scripties 2016

Bekroonde scripties 2016

Op vrijdag 7 april 2017 werden in het Hodshon Huis in Haarlem de vier internetscriptieprijzen 2016 uitgereikt, aan:

David Galitzki, Universiteit Maastricht  (prijs internet & economie) voor zijn scriptie “What Makes a Credible and Helpful Online Video Review? Examining the Effects of Reviewer Disclosure”.

Roel Maalderink, Universiteit van Amsterdam (prijs internet en recht) voor zijn scriptie “De Digitale Schandpaal. En wat we er tegen kunnen doen”.

Joris Krijger, Universiteit Leiden (prijs internet en maatschappij- of geesteswetenschappen) voor zijn scriptie “Schaamteloos handelen. Een filosofische beschouwing over wat de bankencrisis van 2008 ons leert over schaamteloosheid in een virtuele wereld”.

Simon de Vries, Universiteit Twente (prijs internet en technische wetenschappen) voor zijn scriptie “Achieving 128-Bit Security. Against Quantum Attacks In Openvpn”.

Eervolle vermelding waren er voor Jordi Bierens, Universiteit van Amsterdam (categorie internet & recht) voor zijn scriptie “De toenemende invloed van fundamentele rechten op het Europese auteursrecht: revolutie, evolutie of gebakken lucht?” en voor Arjen van der Heide, Universiteit Maastricht voor zijn scriptie “Money Matters. Disentangling Materiality in the Social and Political Life of Bitcoin”.

De vier studenten presenteerden hun scriptie voor het publiek, waarna de extra publieksprijs van 500 Euro werd toegekend aan Joris Krijger.

Er waren twee sprekers: Marc Jellema, oprichter en CEO van Tom Kabinet, wijdde het publiek in in de wereld van het tweedehands e-book en Stef van Gompel, universitair docent informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam hield een inleiding over de ‘value gap’ op het internet en de Europese plannen om ervoor te zorgen dat auteurs en artiesten een eerlijke vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werken op internetplatforms.

De prijzen werden uitgereikt door Leah Postma, Public Policy Manager Benelux, Google, Remy Chavannes, partner Brinkhof, Roxane van Iperen, co-voorzitter Raad van advies SIDN fonds en Sacha van Geffen, directeur Greenhost.

 

BewarenBewaren

Prijsuitreiking 7 april 2017

De uitreiking van de internetscriptieprijzen vindt plaats bij de KHMW op vrijdag 7 april om 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur): Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem. Als sprekers treden op Marc Jellema en Stef van Gompel.

U kunt zich voor deze bijeenkomst met als thema ‘creativiteit op internet’ aanmelden via secretaris@khmw.nl

Programma:

Welkom en opening door Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper, bestuurslid KHMW.

Prijs Internet & Economie: Laudatio door jurylid Prof. dr. E.J. (Eric) Bartelsman. Presentatie door prijswinnaar David Galitzki (UM) van zijn scriptie “What Makes a Credible and Helpful Online Video Review? Examining the Effects of Reviewer Disclosure”. Prijsuitreiking door Google.

Prijs Internet & RechtLaudatio door jurylid Mr. D. (Dorien) Verhulst. Presentatie door prijswinnaar Roel Maalderink (UvA) van zijn scriptie “De Digitale Schandpaal. En wat we er tegen kunnen doen”. Prijsuitreiking door Brinkhof.

Lezing door M. (Marc) Jellema MSc, oprichter en CEO van Tom Kabinet.

Prijs Internet & Maatschappij- of GeesteswetenschappenLaudatio door jurylid Prof. dr. V.A.J. (Valerie) Frissen. Presentatie door prijswinnaar Joris Krijger (UL) van zijn scriptie “Schaamteloos handelen. Een filosofische beschouwing over wat de bankencrisis van 2008 ons leert over schaamteloosheid in een virtuele wereld”. Prijsuitreiking door SIDN fonds.

Prijs Internet & Technische WetenschappenLaudatio door jurylid Prof. dr. J.C.M. (Jos) BaetenPresentatie door prijswinnaar Simon de Vries (UT) van zijn scriptie “Achieving 128-Bit Security. Against Quantum Attacks In Openvpn”. Prijsuitreiking door Greenhost.

Lezing door Dr. mr. S.J. (Stef) van Gompel, universitair docent informatierecht Universiteit van Amsterdam.

Publieksprijs: Stemming. U bepaalt mee wie de publieksprijs krijgt! Prijsuitreiking door Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper.

Afsluiting rond 17.00 uur, waarna borrel.

De lezingen hebben als thema Creativiteit op internet. In de meeste maatschappelijke, politieke en academische discussies over de verspreiding en bescherming van creativiteit speelt internettechnologie een hoofdrol: een heldenrol als grenzeloze en laagdrempelige bron van inspiratie, informatie, hulpmiddelen en distributie, en een boemanrol als ontwrichter van gevestigde verdienmodellen en instrumentarium voor piraterij. Komend jaar zal in het teken staan van de nieuwe auteursrechtplannen van de Europese Commissie. Dit roept technische en juridische vragen op over filtering- en monitoringtechnologie, en economische en maatschappijwetenschappelijke vragen over de gevolgen voor informatiemarkten, toegang tot informatie en publiek debat. Een veelzijdigheid onderwerp met impact!