De uitreiking van de internetscriptieprijzen vindt plaats bij de KHMW op vrijdag 7 april om 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur): Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem. Als sprekers treden op Marc Jellema en Stef van Gompel.

U kunt zich voor deze bijeenkomst met als thema ‘creativiteit op internet’ aanmelden via secretaris@khmw.nl

Programma:

Welkom en opening door Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper, bestuurslid KHMW.

Prijs Internet & Economie: Laudatio door jurylid Prof. dr. E.J. (Eric) Bartelsman. Presentatie door prijswinnaar David Galitzki (UM) van zijn scriptie “What Makes a Credible and Helpful Online Video Review? Examining the Effects of Reviewer Disclosure”. Prijsuitreiking door Google.

Prijs Internet & RechtLaudatio door jurylid Mr. D. (Dorien) Verhulst. Presentatie door prijswinnaar Roel Maalderink (UvA) van zijn scriptie “De Digitale Schandpaal. En wat we er tegen kunnen doen”. Prijsuitreiking door Brinkhof.

Lezing door M. (Marc) Jellema MSc, oprichter en CEO van Tom Kabinet.

Prijs Internet & Maatschappij- of GeesteswetenschappenLaudatio door jurylid Prof. dr. V.A.J. (Valerie) Frissen. Presentatie door prijswinnaar Joris Krijger (UL) van zijn scriptie “Schaamteloos handelen. Een filosofische beschouwing over wat de bankencrisis van 2008 ons leert over schaamteloosheid in een virtuele wereld”. Prijsuitreiking door SIDN fonds.

Prijs Internet & Technische WetenschappenLaudatio door jurylid Prof. dr. J.C.M. (Jos) BaetenPresentatie door prijswinnaar Simon de Vries (UT) van zijn scriptie “Achieving 128-Bit Security. Against Quantum Attacks In Openvpn”. Prijsuitreiking door Greenhost.

Lezing door Dr. mr. S.J. (Stef) van Gompel, universitair docent informatierecht Universiteit van Amsterdam.

Publieksprijs: Stemming. U bepaalt mee wie de publieksprijs krijgt! Prijsuitreiking door Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper.

Afsluiting rond 17.00 uur, waarna borrel.

De lezingen hebben als thema Creativiteit op internet. In de meeste maatschappelijke, politieke en academische discussies over de verspreiding en bescherming van creativiteit speelt internettechnologie een hoofdrol: een heldenrol als grenzeloze en laagdrempelige bron van inspiratie, informatie, hulpmiddelen en distributie, en een boemanrol als ontwrichter van gevestigde verdienmodellen en instrumentarium voor piraterij. Komend jaar zal in het teken staan van de nieuwe auteursrechtplannen van de Europese Commissie. Dit roept technische en juridische vragen op over filtering- en monitoringtechnologie, en economische en maatschappijwetenschappelijke vragen over de gevolgen voor informatiemarkten, toegang tot informatie en publiek debat. Een veelzijdigheid onderwerp met impact!