De inschrijving  voor de internetscriptieprijzen 2019 is gesloten. Er kunnen geen nominaties meer worden ingediend!

Ook in 2019 stellen Google, Brinkhof, SIDN-Fonds en Greenhost vier prijzen beschikbaar van elk 2.000 Euro voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

  • De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Met deze prijzen willen de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het kalenderjaar 2018 of 2019 (uiterlijk 31 augustus 2019) afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

Scripties kunnen digitaal worden ingediend via deze website (onderaan deze pagina) door de scriptiebegeleider of door de student zelf.

Een aanmelding dient te bevatten:

– De persoonsgegevens van de kandidaat (incl. e-mailadres en telefoonnummer);

– De naam van de universiteit, de afstudeerdiscipline en de datum van afstuderen;

– Een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider (facultatief);

– Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt;

– De masterscriptie in digitale vorm, bij voorkeur als doorzoekbaar PDF-bestand;

De sluitingsdatum voor inzendingen is 8 september 2019.

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 7 november 2019 in Amsterdam (locatie wordt later bekend gemaakt). De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen en tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun afstudeeronderzoek te geven. Op basis van de kwaliteit en originaliteit van deze presentatie en de maatschappelijke impact van het onderwerp, besluit het publiek wie van de vier winnaars een publieksprijs van 500 euro extra zal ontvangen.

Beoordeling van de scripties en toekenning van de prijzen zijn in handen gelegd van jury’s die door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden benoemd. De scripties worden onder meer beoordeeld op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de helderheid van de probleemstelling en conclusies, kwaliteit en diepgang van de analyse, accuratesse, leesbaarheid, begrijpelijkheid en originaliteit.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW

 

Over de initiatiefnemers:

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

Het SIDN Fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN Fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.

 

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.

 

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is opgericht in 1752 met als doel de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt in iedere periode op een eigentijdse manier, onder andere door het uitreiken van wetenschappelijke prijzen, het uitschrijven van prijsvragen en het organiseren van lezingen en symposia. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis aan het Spaarne in Haarlem.

De inschrijving voor de internetscriptieprijzen 2019 is gesloten. Nieuwe aanvragen worden niet meer meegenomen!


Gegevens:Studiegegevens:

Afstudeerdatum:

Universiteit

Afstudeerdiscipline:

Prijs:


Upload pdf bestanden:

Cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt (*):

Masterscriptie in digitale vorm, bij voorkeur doorzoekbaar PDF-bestand (max 12 MB) (*):

Aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider: