De initiatiefnemers van de Internet Scriptieprijzen

De prijzen zijn een vervolg op de economische Internet Impact Prijs van Google en de juridische Internet Scriptieprijs die Brinkhof sinds 2006 organiseerde met XS4ALL. De Internet Scriptieprijzen worden sinds 2015 gedragen door  Google, Brinkhof, SIDN fonds en Greenhost. De organisatie is in handen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk
beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.

De organisatie van de Internet Scriptieprijzen is in handen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Deze doelstelling past zeker ook in deze tijd van steeds meer resultaten uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel ontwikkelt en ingewikkelde vraagstukken genereert.

google logo
Brinkhof advocaten logo
SIDNfonds logo
greenhost logo