Internetscriptieprijzen 2019

De inschrijving is nu geopend!

Ook in 2019 stellen Google, Brinkhof, SIDN-Fonds en Greenhost vier prijzen beschikbaar van elk 2.000 Euro voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

  • De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Met deze prijzen willen de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het kalenderjaar 2018 of 2019 (uiterlijk 31 augustus 2019) afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

Scripties kunnen digitaal worden ingediend via deze website (onderaan deze pagina) door de scriptiebegeleider of door de student zelf.

Een aanmelding dient te bevatten:

– De persoonsgegevens van de kandidaat (incl. e-mailadres en telefoonnummer);

– De naam van de universiteit, de afstudeerdiscipline en de datum van afstuderen;

– Een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider (facultatief);

– Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt;

– De masterscriptie in digitale vorm, bij voorkeur als doorzoekbaar PDF-bestand;

De sluitingsdatum voor inzendingen is 8 september 2019.

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 7 november 2019 in Amsterdam (locatie wordt later bekend gemaakt). De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen en tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun afstudeeronderzoek te geven. Op basis van de kwaliteit en originaliteit van deze presentatie en de maatschappelijke impact van het onderwerp, besluit het publiek wie van de vier winnaars een publieksprijs van 500 euro extra zal ontvangen.

Beoordeling van de scripties en toekenning van de prijzen zijn in handen gelegd van jury’s die door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden benoemd. De scripties worden onder meer beoordeeld op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de helderheid van de probleemstelling en conclusies, kwaliteit en diepgang van de analyse, accuratesse, leesbaarheid, begrijpelijkheid en originaliteit.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl